Zvítězila Skalka s lepší tváří a květinová zahrádka u školy

Loděnice, 27. června 2018 – Skalka chce lepší tvář! To je název vítězného projektu žáků 8.B ze ZŠ Loděnice. Ze sedmi finálových nápadů soutěžního projektu GRAMOFOND pro lepší Loděnici vybrala porota dva, které dohromady podpoří částkou 100 000 korun. Druhým vítězem se stal projekt Květinová zahrádka, dívčí společnost s. r. o., který předložila a prezentovala 6.A. Oba vítězné nápady, ale i všechny ostatní jasně ukázaly, že loděnické děti mají chuť podílet se na veřejném prostoru, ovlivňovat jeho podobu a rozhodovat o věcech, které se týkají místa, kde se pohybují a kde žijí.

Ve středu 27. června proběhl ve Společenském klubu Loděnice Den D, tedy velké finále projektu GRAMOFOND pro lepší Loděnici. Týmy ze všech sedmi zapojených tříd loděnické základní školy se sešly na jednom místě, aby před nezávislou porotu prezentovaly své projekty na zlepšení obce. Vítězné projekty pak GRAMOFOND, nadační fond GZ Media, podpořil částkou 100 000 korun.

Děti během prezentací ukázaly, že jim není lhostejné, jak vypadá místo, kde žijí, a že mají chuť a sílu ho měnit k lepšímu. Porotci ocenili jejich odvahu postavit se před publikum, mluvit do mikrofonu a představit práci celého týmu před plným sálem. Bylo zřejmé, že děti nepodcenily přípravu a na Den D se dobře nachystaly. Atmosféra v sále byla velmi přátelská. Jako zpestření programu vystoupil DJ Duff, který hrál, jak jinak než na vinylové desky. Dětem dokonce umožnil, aby si na vlastní kůži vyzkoušely, jaké to je být DJem.

Velkou poklonu vyjádřil dětem ředitel pro HR a právo Zdeněk Pelc z GZ Media, který vystoupení prezentátorů vítězného projektu komentoval slovy, „že to bylo jako z televize.“ Chválou nešetřil ani při závěrečném hodnocení, kdy se všichni porotci sešli na pódiu, aby se podělili se o své bezprostřední dojmy. „Byli jste skvělí“, řekl doslova.

Radost z celého projektu a výstupů dvouměsíční práce dětí z loděnické základky sdíleli také starosta obce Václav Bauer a ředitel školy, Václav Veverka. Podle něj byl „pro žáky tento projekt obrovskou životní školou. Umět dojít od prvotního nápadu až k jeho realizaci je nedocenitelná zkušenost pro další studium i celý život.“

I další členové poroty včetně ředitele Lepšího místa Petra Steklého děti ocenili. Porota se také shodla, že ačkoliv zvítězily jen dva nápady, byli svým způsobem v tomto projektu vítězové všichni. Jasně se totiž potvrdilo, že svět kolem není lhostejný nikomu a každý se chce podílet na jeho změně k lepšímu.

Krásnou tečkou za velkým finále bylo ocenění nápadu a snahy nejmladších účastníků soutěže, tedy 2.A. Ačkoliv na jejich projekt SEMÍNKOMAT již nezbyly peníze, bude přeci jen podpořen. Na jeho realizaci přispějí mimo soutěž společně obec, škola i GZ Media.

Projekt GRAMOFOND pro lepší Loděnici bude pokračovat během prázdnin, kdy se začnou oba vítězné nápady realizovat. O termínu slavnostního předání Skalky s lepší tváří i květinové zahrádky dětem a všem občanům Loděnice budeme samozřejmě informovat.

 Fotogalerie

Zpátky