Protože se GRAMOFOND zaměřuje na podporu technického vzdělávání, navázal v roce 2020 spolupráci s Elixírem do škol. Ten se již od roku 2013 zabývá vzděláváním učitelů fyziky, chemie a digitálních technologií v České republice. Cílem je popularizovat a zlepšovat výuku fyziky a dalších přírodovědných a technických předmětů tak, aby děti bavily a byly pro ně zajímavější a názornější.

V současné době funguje bezmála 70 regionálních a létajících center Elixíru po celé České republice, která pedagogickým pracovníkům z daného regionu nabízí prostor pro vzdělávání a sdílení.  Díky podpoře Gramofondu vzniklo a funguje létající centrum v  ZŠ Loděnice, které je určeno nejen pro učitele fyziky a příbuzných oborů z loděnické základní školy, ale i z bližšího a vzdálenějšího okolí. Setkání v centru se konají alespoň čtyřikrát za rok na různá témata a jsou pro účastníky zdarma.  

Přijďte se podívat do ZŠ Loděnice. Stačí se zaregistrovat na tomto linku a dorazit na další setkání. Během setkání v loděnickém centru máte jedinečnou příležitost vyzkoušet si různé pomůcky a načerpat inspiraci pro výuku.