Jednou z oblastí, na které se GRAMOFOND zaměřuje, je podpora technického vzdělávání. GZ Media si totiž klade za cíl vzbudit v dětech a mladých lidech zájem o technické obory. Jako výrobní firma s dlouhou tradicí tak chceme navázat na průmyslovou historii naší země.

Z toho důvodu začal při ZŠ Loděnice pilotně fungovat kroužek Robotika je hra, jehož hlavním smyslem je naučit děti informaticky myslet a přitáhnout je k technickým oborům jako potenciálně zajímavým pro jejich kariéru. GRAMOFOND pro tyto kroužky zakoupil robotické stavebnice fischertechnik, s nimiž děti pod vedením vyškolených lektorů pracují. Postupem času jsou schopny své výtvory vybavit čidly a motůrky a naprogramovat je. Kroužky běží v loděnické základní škole pro velký zájem už tři a od školního roku 2018/19 se začne robotika podle stejného vzoru vyučovat v dalších čtyřech školách v regionu: konkrétně se jedná o berounskou Jungmannovu základní školu, ZŠ Králův Dvůr – Počaply, 2. Základní školu Hořovice a ZŠ Žebrák.

Zajímá nás spolupráce se základkami, ale máme zájem také o spolupráci se školami středními, a to především gymnázii a odbornými školami. Chceme totiž, aby měl projekt návaznost a aby děti mohly rozvíjet své technické znalosti a dovednosti i po skončení základní školní docházky.

Máte zájem o spolupráci s námi?

Vzhledem k věkovému určení kroužku „Robotika je hra“ (pro děti od cca 8 let) může zájem o spolupráci projevit jakákoliv devítiletá základní nebo střední škola z Berounska (bývalý okres Beroun). Více informací ke kroužku Robotika je hra najdete na facebook.com/robotikajehra.

Pokud máte zájem o spolupráci s námi, kontaktujte nás. Těšíme se na vás!