Jednou z oblastí, na které se GRAMOFOND zaměřuje, je podpora technického vzdělávání. GZ Media si totiž klade za cíl vzbudit v dětech a mladých lidech zájem o technické obory. Jako výrobní firma s dlouhou tradicí tak chceme navázat na průmyslovou historii naší země.

Z toho důvodu začal v roce 2017 při ZŠ Loděnice pilotně fungovat kroužek Robotika je hra, jehož hlavním smyslem je naučit děti informaticky myslet a přitáhnout je k technickým oborům jako potenciálně zajímavým pro jejich kariéru. GRAMOFOND pro tyto kroužky zakoupil vybavení – například robotické stavebnice fischertechnik, stavebnice Merkur, miniroboty Ozobot, ale také tablety a pokročilé robotické stavebnice. Děti pracují pod vedením vyškolených lektorů a postupem času jsou schopny své výtvory vybavit čidly a motůrky a naprogramovat je. Kroužky běží vedle Loděnice i v dalších školách například v Jungmannově Základní škole Beroun, 2. Základní škole Hořovice, ZŠ Žebrák, ZŠ Řevnice nebo v Naší škole v Litni. Kroužky pořádá Gramofond také ve spolupráci s DDM Beroun, Domečkem Hořovice a DDM Tábor, pobočka Soběslav.

I když spolupracujeme převážně se základkami, máme zájem také o spolupráci se školami středními, a to především gymnázii a odbornými školami. Chceme totiž, aby měl projekt návaznost a aby děti mohly rozvíjet své technické znalosti a dovednosti i po skončení základní školní docházky.

Více informací o kroužku Robotika je hra najdete na facebook.com/robotikajehra

Pokud máte zájem o spolupráci s námi, kontaktujte nás. Těšíme se na zprávu od Vás!