Šeky na 100 000 slavnostně předány

Zástupci zaměstnanců, GRAMOFONDU a vedení společnosti GZ MEDIA předali symbolické šeky dvěma organizacím, které fond podpořil v uplynulém ročníku charitativní vánoční sbírky. Slavnostní setkání se uskutečnilo přímo v GZ v pondělí 7. února 2022. „Jedním z cílů GRAMOFONDU je pomáhat organizacím a komunitám z blízkého okolí. Proto jsem velmi ráda, že jsme podpořili právě organizace, které dělají velmi záslužnou činnost v našem regionu. Přímo totiž pomáhají dětem i dospělým v jejich nelehkých životních situacích,“ řekla Jitka Nosková, projektová manažerka GRAMOFONDU. A hned dodala: „Zároveň si velmi vážím velké podpory zaměstnanců. Částka hovoří sama za sebe. Společně se nám podařilo vybrat nejvyšší částku v historii sbírek.“

Celkový příspěvek zaměstnanců činil rekordních 51 700 korun a GRAMOFOND tuto částku navýšil na 100 000 korun. Berounský Dětský domov a Mateřskou školu tak podpoříme částkou 63 000 korun a organizaci Lomikámen, která pomáhá lidem s duševním onemocněním a provozuje berounskou kavárnu Jiná káva, částkou 37 000 korun. „Podpory od zaměstnanců GZ si velmi vážíme. Částku plánujeme použít na ozdravný pobyt dětí v tuzemsku, nebo v zahraničí. Zážitky a prožitky jsou totiž to nejcennější a děti si je uchovávají v sobě. Část také využijeme na pořízení herních prvků na zahradu,“ prozradila Jana Müllerová, ředitelka Dětského domova a Mateřské školy v Berouně.

Neméně velkou radost z financí měl Jan Rohlena, ředitel neziskové organizace Lomikámen„Peníze využijeme v rámci našich dvou hlavních úkolů. Na vybavení pronajatých bytů a chráněného bydlení pro lidi s duševním onemocněním, kteří se po dlouhodobé hospitalizaci vrací s naší pomocí zpět do života. Část potom půjde na provozní náklady spojené s pomocí v terénu, jelikož se snažíme pomáhat a jezdit přímo za lidmi po celém Berounsku.“

Do charitativní sbírky se zapojilo 82 zaměstnanců. Nejčastějším příspěvkem pro jednu organizaci bylo 200 korun. I tento rok se potvrdilo, že prosinec je tradičním obdobím, kdy myslíme na druhé. Nejvíce darů jsme zaevidovali před Vánoci. Další zajímavosti a rozhovory se zástupci obou organizací vám přineseme v březnovém čísle zaměstnaneckého časopisu Gramofonek.

Zleva: Jitka Nosková, Zdeněk Pelc ml., Marcela Andršová, Jan Rohlena, Jana Müllerová

Zpátky