Na loděnické ZŠ se učí, jak stavět roboty

Prvním podpořeným projektem GRAMOFONDU v oblasti „vzdělávání v technických oborech“ je zájmový kroužek „Robotika je hra“ pro děti od 10 do 14 let. Ten organizuje GZ Media v loděnické základce od začátku října ve spolupráci s vedením ZŠ a odborným garantem, Asociací pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z.s. Tato organizace má totiž v oblasti vzdělávání v technických oborech dlouholeté zkušenosti a mezinárodní úspěchy.

Cílem kroužku je rozvíjet u dětí technické myšlení, naučit je základům mechaniky, elektrotechniky a hlavně robotiky. Děti budou samy sestavovat a programovat roboty a budou schopny si například sestrojit vlastní autíčko na dálkové ovládání. Základním výukovým nástrojem kurzu jsou robotické stavebnice, které pro účely kroužku zakoupil právě GRAMOFOND. GZ Media pomohla také zajistit jednoho ze dvou lektorů. Bude jím Štěpán Slavíček, který pracuje jako technolog tisku v Loděnici. Dlouhodobým cílem projektu je přitom rozšiřování tohoto kroužku i do dalších škol.

 

Zpátky