Lektoři robotiky se setkali v Loděnici

Na konci února proběhlo v prostorách GZ Media setkání všech lektorek a lektorů kroužků Robotika je hra. Jeho cílem bylo především sdílení zkušeností z dosavadního průběhu výuky, představení plánu pro zbytek školního roku a pozvání na robotickou soutěž RoboRAVE 13. a 14. března v Pardubicích, kam se pojedou podívat loděnické děti. Velký zájem vzbudila názorná ukázka robotických hraček, tzv. ozobotů (na snímku), které lze programovat pomocí barevných čar.

 

Zpátky