Jak si vedl GRAMOFOND v roce 2022?

To se dočtete v čerstvé výroční zprávě za rok 2022. Přinášíme v ní to nejpodstatnější, co se nám v uplynulém roce podařilo. Ať už to bylo v oblasti podpory technického vzdělávání nebo v oblasti podpory neziskových projektů v našich regionech. Takže úvodem stručně pár souhrnných čísel…

  • více než 1 milion korun na dobročinné projekty
  • 3 projekty se zapojením zaměstnanců GZ Media
  • 16 robotických kroužků
  • 11 lektorů robotiky
  • 1 výzva pro děti od 9 do 15 let
  • 26 postavených gramofonů
  • více než 700 hodin robotiky
  • 2 příměstské robotické tábory
  • 1 nový laureát Ceny GRAMOFONDU

… a podrobně pak ve výroční zprávě za rok 2022.

Přejeme příjemné čtení!

 

Zpátky