Na loděnické ZŠ se učí, jak stavět roboty

  • GRAMOFOND podpořil kroužek Robotika je hra
  • Na kroužek v loděnické ZŠ se přihlásilo 20 dětí
  • Odborným partnerem je AMAVET, asociace pro mládež, vědu a techniku

Prvním podpořeným projektem GRAMOFONDU v oblasti „vzdělávání v technických oborech“ je zájmový kroužek „Robotika je hra“ pro děti od 10 do 14 let. Ten organizuje GZ Media v loděnické základce od začátku října ve spolupráci s vedením ZŠ a odborným garantem, Asociací pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z.s. Tato organizace má totiž v oblasti vzdělávání v technických oborech dlouholeté zkušenosti a mezinárodní úspěchy. Kroužek vedou dva lektoři, kteří absolvovali speciální školení. Jedním z nich je Martin Mašata, který v místní ZŠ vyučuje matematiku a tím druhým technolog tisku GZ Media, Štěpán Slavíček.

„Děti měly hned od začátku velký zájem a pracovaly velmi soustředěně“ referoval po první lekci Štěpán Slavíček, a dodal, že „podle očekávání sice převažují chlapci, ale do kroužku dochází i několik děvčat“. Oba lektoři přitom pevně věří, že nadšení dětí se bude jen stupňovat. I proto dostali všichni účastníci kroužku tzv. kartu mladého robotika, kde si mohou odškrtávat, co všechno se jim už podařilo sestrojit.

Cílem kroužku je rozvíjet u dětí technické myšlení, naučit je základům mechaniky, elektrotechniky a hlavně robotiky. Děti budou samy sestavovat a programovat roboty a budou schopny si například sestrojit vlastní autíčko na dálkové ovládání. Základním výukovým nástrojem kurzu jsou robotické stavebnice, které pro účely kroužku zakoupil právě GRAMOFOND. Dlouhodobým záměrem projektu je přitom rozšiřování tohoto kroužku i do dalších škol. Více informací o nadačním fondu GZ Media najdete na www.gramofond.cz.

Zpátky